Pravila privatnosti

Ovu obradu podataka provodi WebBox

Kod pitanja vezanih uz zaštitu podataka možete se obratiti na sljedeću adresu, odnosno u slučaju protivljenja prikupljanju, obradi ili korištenju vaših podataka, prigovor možete poslati putem e-maila ili pošte na sljedeću adresu:

Obrt WebBox
Savska Ves, Josipa Bajkovca 26, 40000 Čakovec
info@webbox.hr

Općenito

WebBox pridaje veliku važnost sigurnosti i zaštiti prilikom postupanju s vašim podacima. S podacima koje ste nam povjerili, odnosno koje smo prikupili, postupamo strogo povjerljivo i krajnje odgovorno. Stoga ćemo Vas izvještavati, sukladno važećim odredbama o zaštiti podataka (GDPR, Opća uredba o zaštiti podataka 2018.) o svim promjenama vezanim uz ovu tematiku.

Prikupljanje i priprema osobnih podataka

WebBox prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu obrade i slanja podataka u okviru poslovnog odnosa s Vama kao partnerom (kupac, dobavljač), uključujući u tom kontekstu elektronski izrađene i arhivirane dokumente (poput npr. korespondencije, narudžbenice, i sl.).
U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci:

 • Ime i prezime
 • Kontakt podaci (adresa, e-adresa, telefonski kontakt)
 • Podaci za narudžbe i isporuke
 • Podaci za plaćanje

Pohranjuju se sljedeći podaci:

 • Podaci koji služe za prepoznavanje korisnika na platformi
 • Naziv stranice koja se učitava
 • Datum i vrijeme učitavanja
 • Anonimne informacije oko posjećenosti naše web stranice (Google Analytics alati)

Svrha prikupljanja podataka

Glavna svrha zbog koje WebBox prikuplja osobne podatke jest da korisnicima omogući sigurno, učinkovito i personalizirano korištenje usluge. Osobni podaci se koriste u sljedeće svrhe:

 • Propisno ispunjavanje ugovornih obveza, realizacija narudžbe
 • Prilagodba, procjena i poboljšanje usluge
 • Osiguravanje adekvatne dostupnosti naših proizvoda i usluga
 • Uspostava tražene komunikacije vezane uz Vaš upit WebBox u svrhu komercijalne suradnje

Podatke unosite vi sami, odnosno ako je to bilo neophodno mi smo prikupili dodatne podatke iz javno dostupnih registra.

Prikupljanje svih podataka potrebnih za propisno ispunjavanje ugovornih obveza u skladu je s člankom 6 (1) b GDPR-a , Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako želite primati naše newslettere i informacije potrebna je Vaša pisana suglasnost. Obrada Vaših podataka i tu svrhu sukladna je članku 6 (1) a GDPR-a Opće uredbe o zaštiti podataka.

WebBox obvezuje se postupati s Vašim podacima sukladno načelima zaštite podataka prema važećim zakonima.

Prosljeđivanje podataka trećim stranama

WebBox ne iznajmljuje niti prodaje Vaše osobne podatke trećoj strani. Ne dijelimo s nikakvom trećom stranom bilo kakve osobne podatke naših korisnika, osim ako je dotična osoba dala svoju izričitu pisanu suglasnost ili ako je WebBox zakonski obavezna proslijediti navedene podatke. U slučaju da dobijemo sudski nalog nadležnog zakonodavnog tijela, WebBox bit će dužno istima dostaviti tražene podatke.

Naši zaposlenici nemaju pravo koristiti osobne podatke koje su prikupljene u svrhu suradnje korisnika i WebBox-a

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice, službama za dostavu koje trebaju znati ime i adresu kako bi mogle dostaviti robu koju ste naručili. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni društvima koja nam pružaju određene usluge, uključujući marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, pružanje usluga za kupce te slanje poruka u naše ime. Ograničit ćemo osobne podatke koje tim društvima dajemo te će imati pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe.

Kolačići i dodaci

WebBox koristi tzv. kolačiće („cookies“) u svrhu individualnog oblikovanja i optimizacije online doživljaja i online posjeta. Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjim posjetima određenom poslužitelju ili informacije o ponudama koje su do tog trenutka učitane.

Glavna svrha kolačića je osigurati ponudu koja je posebno prilagođena određenom korisniku te na taj način uslugu učiniti što boljom i ugodnijom.

WebBox trenutačno koristi samo „sesijske kolačiće“, koji se ne pohranjuju na tvrdom disku korisnika te se brišu kod zatvaranja preglednika. Sesijski kolačići koriste se za identifikaciju prilikom prijave.

Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje.

Nastavkom pregledavanja web stranice, prihvaćate korištenje kolačića.

Korisnik web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Google Analytics

Naše internetske stranice koriste Google Analytics, uslugu analize interneta koju pruža Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. kolačiće („cookies“), tekstovne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu korištenja internetske stranice. Informacije koje stvara kolačić o tome kako koristite ovu stranicu (uključujući Vašu IP-adresu) šalju se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Google te informacije može koristiti u svrhu vrednovanja Vašeg korištenja web stranice, izrade izvješća o aktivnostima na webu za operatera internetske stranice i pružanja dodatnih usluga povezanih s korištenjem internetske stranice i Interneta.
Google također može prenijeti te informacije trećim stranama ako je to zakonski propisano ili ako te treće strane obrađuju podatke prema ugovoru s tvrtkom Google. Google ni u kojem slučaju neće povezati Vašu IP adresu s drugim Googleovim podacima. Pohranjivanje „kolačića“ možete spriječiti odgovarajućom postavkom softvera Vašeg preglednika; no napominjemo da možda u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu.

Korištenjem ove internetske stranice izjavljujete da se slažete s obradom podataka koje Google prikupi o Vama, na gore opisan način i u gore navedene svrhe.

Pohrana podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaši podaci se čuvaju sve do završetka poslovnog odnosa, odnosno do isteka važećih jamstvenih rokova, rokova zastare i zakonom propisanih rokova pohrane. Ujedno i do okončanja eventualnih pravnih sporova, kod kojih ti podaci služe kao dokazi.

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva te ih možete opozvati u bilo kojem trenutku pisanim zahtjevom koordinatoru zaštite podataka putem elektroničke pošte ili na adresu sjedišta prema podacima u ovoj Izjavi. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Vaša prava

Sukladno važećim zakonskim odredbama pripadaju Vam dolje navedena prava i pravna sredstva. U svrhu realizacije vaših prava te u slučaju pitanja obratite se na:

Obrt WebBox
Koordinator zaštite podataka
Savska Ves, Josipa Bajkovca 26, 40000 Čakovec
info@webbox.hr

Pravo na pristup (čl. 15. GDPR)
Imate pravo na informacije o tome, jesu li Vaši osobni podaci obrađivani i ukoliko jesu, koji su podaci obrađivani. Također imate pravo na informacije vezane uz svrhu obrade podataka i njezinu pravnu osnovu, informacije o kategorijama osobnih podataka, njihovo otkrivanje trećim stranama i trajanju pohrane.

Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16. i 17. GDPR)
Imate pravo potraživati ispravak Vaših netočnih osobnih podataka bez odgađanja, odnosno uz uvažavanje svrhe obrade podataka, pravo potraživati dopunu nepotpunih osobnih podataka te brisanje Vaših podataka.

Pravo na ograničenja obrade (čl. 18. GDPR)
Imate pravo ograničiti obradu svih prikupljenih osobnih podataka. Ti podaci se nakon podnošenja zahtjeva za ograničenje mogu obrađivati tek po izdavanju posebne suglasnosti, odnosno ostvarivanjem i provođenjem pravnih zahtjeva.

Prijenos podataka (čl. 20. GDPR )
Imate pravo potraživati neometan i neograničen prijenos prikupljenih osobnih podataka trećim stranama.

Pravo na prigovor (čl. 21. GDPR)
Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor protiv obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koji su nužni za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade ili potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za njihovu obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode osobe, čiji se podaci obrađuju, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, u kojem slučaju se osobni podaci više ne smiju obrađivati u takve svrhe. Ukoliko poduzmete mjeru za ostvarivanje Vaših gore navedenih prava, WebBox je obvezan odmah, a najkasnije unutar mjesec dana od zaprimanja Vašeg zahtjeva, izjasniti se po pitanju zahtjeva, odnosno udovoljiti zahtjevu.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
Za zahtjeve i prigovore vezane uz kršenje prava na informiranje, kršenje prava o čuvanju tajne, ispravak ili brisanje podataka nadležno je tijelo za zaštitu podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
10000 Zagreb
Telefon: 00385 1 4609 080
Telefax: : 00385 1 4609 099
E-mail: azop@azop.hr

cross