Ovaj operator je skraćeni način za provjeru ako je vrijednost null ili nije definirana. Primjer:

$image_ids = $group['image_key'] ?? [];

U slučaju da je $group['image_key'] null ili nije definirano, variabla $image_ids poprima empty array. Tako da ne javlja greške ako se kasnije koristit u nekoj petlji.

$group = rwmb_meta( 'group_id' );
$image_ids = $group['image_key'] ?? : [];

foreach ( $image_ids as $image_id ) {
    $image = RWMB_Image_Field::file_info( $image_id, ['size' => 'thumbnail'] );
    echo '<img src="' . $image['url'] . '">';
}

cross