Kako se koristi ?? php operator.

Ovaj operator je skraćeni način za provjeru ako je vrijednost null ili nije definirana. Primjer:

$image_ids = $group['image_key'] ?? [];

U slučaju da je $group['image_key'] null ili nije definirano, variabla $image_ids poprima empty array. Tako da ne javlja greške ako se kasnije koristit u nekoj petlji.

$group = rwmb_meta( 'group_id' );
$image_ids = $group['image_key'] ?? : [];

foreach ( $image_ids as $image_id ) {
    $image = RWMB_Image_Field::file_info( $image_id, ['size' => 'thumbnail'] );
    echo '<img src="' . $image['url'] . '">';
}

Get full Code Editor experience inside WordPress with support to write PHP hooks and functions, JavaScript, CSS, and compile SCSS.
Scripts Organiser
Recoda Codesense is set of the custom CodeMirror integrations with Oxygen builder to have the best code writing experience inside Oxygen Builder.
ReCoda
cross